Tin tức


Tin ngành

Được - mất khi các chính phủ giải cứu hàng không

Được - mất khi các chính phủ giải cứu hàng không04:4816/07/2020

Việc tung gói cứu trợ cũng là cách các chính phủ ra điều kiện với hãng hàng không để đảm bảo sự cân bằng giữa kinh tế và môi trường.