VJC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Tám 2021 13:57:00

VJC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

 Công ty Cổ phần Hàng không VietJet công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

22230_h-KQKD-quy-22021.pdf

Báo cáo tài chính quý 2/2021 (riêng lẻ)

Báo cáo tài chính quý 2/2021 (hợp nhất)