Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Tám 2021 11:35:00

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10 như sau:


Tài liệu đính kèm
  114445_ng-nhan-chao-ban.pdf