VJC: Nhắc nhở chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Sáu 2021 09:00:00

VJC: Nhắc nhở chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2020 đối với Công ty Cổ phần Hàng không VietJet như sau:


Tài liệu đính kèm
 63037_am-nop-bctn-2020.pdf