Tổng quan

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/02/2019 KIS Mua 15.000 16.000
28/02/2019 KIS Mua 15.000 16.000
27/07/2018 KIS Không khuyến nghị 23.000 23.000
27/07/2018 KIS Không khuyến nghị 23.000 23.000
12/09/2017 KIS Mua 42.000 42.000
12/09/2017 KIS Mua 42.000 42.000
22/03/2017 KIS Không khuyến nghị Không có Không có
17/02/2017 KIS Mua 29.000 30.000
17/02/2017 KIS Mua 29.000 30.000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.000 0 (0) 16,03 0,79
DPR 42.100 +90 (+2,18) 9,46 0,88
DRI 7.632 -168 (-2,15) 11,20 0,52
DTT 11.800 0 (0) 18,21 0,78
GER 8.800 0 (0) 335,95 0,49
GVR 11.972 -428 (-3,45) 23,64 1,43
HCD 3.610 0 (0) 3,12 0,27
HNP 13.700 -2.200 (-13,84) 6,84 0,65
HRC 48.400 -360 (-6,92) 207,65 2,96
IRC 10.000 0 (0) 20,16 0,96
NHH 27.900 0 (0) 3,17 0,52
NNG 5.999 -1 (-0,02) -0,79 0,30
NSG 9.800 0 (0) 33,90 1,01
PGN 9.442 -358 (-3,65) 12,29 0,89
PHR 73.100 0 (0) 17,42 3,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần An Phát Holdings 46,62%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 4,98%
Kallang Limited 4,87%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 1,69%
Công ty TNHH Dương Phạm Investment 1,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 29/10/2018

Xem thêm