Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 10.000 0 (0) 16,89 0,92
DRG 9.500 0 (0) 154,43 0,80
DRI 3.594 -6 (-0,17) -58,44 0,35
GER 8.300 0 (0) 18,39 0,72
GVR 11.100 -5 (-0,44) 14,21 0,88
HCD 3.440 -25 (-6,77) 11,53 0,27
HNP 19.700 0 (0) 7,10 0,76
HRC 47.000 0 (0) 171,24 2,68
IRC 9.400 0 (0) 24,66 0,91
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 46.800 -80 (-1,68) 30,26 3,32
NNG 9.800 +400 (+4,26) -1,83 0,67
NSG 10.300 0 (0) 31,75 0,94
PGN 14.239 -61 (-0,43) 6,07 1,26
PHR 53.700 -30 (-0,55) 8,63 2,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 53,18%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 4,03%
Kallang Limited 3,95%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 1,37%
Công ty TNHH Dương Phạm Investment 1,37%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 06/11/2019

Xem thêm