Tổng quan

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/02/2019 KIS Mua 15.000 16.000
28/02/2019 KIS Mua 15.000 16.000
27/07/2018 KIS Không khuyến nghị 23.000 23.000
27/07/2018 KIS Không khuyến nghị 23.000 23.000
12/09/2017 KIS Mua 42.000 42.000
12/09/2017 KIS Mua 42.000 42.000
22/03/2017 KIS Không khuyến nghị Không có Không có
17/02/2017 KIS Mua 29.000 30.000
17/02/2017 KIS Mua 29.000 30.000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 8.000 0 (0) 12,14 0,73
DRG 7.400 0 (0) 56,96 0,70
DRI 5.300 -100 (-1,85) 9,95 0,46
DTT 12.050 0 (0) 13,24 0,80
GER 5.400 0 (0) 335,95 0,49
GVR 11.160 +160 (+1,45) 13,44 0,96
HCD 2.400 -11 (-4,38) 3,30 0,19
HNP 36.500 0 (0) 13,16 1,41
HRC 42.300 0 (0) 165,46 2,38
IRC 9.700 0 (0) 20,47 0,93
LNC 10.000 0 (0) 0 0
NHH 46.000 0 (0) 29,12 3,24
NNG 8.443 +343 (+4,23) -1,27 0,59
NSG 11.000 -1.900 (-14,73) 33,90 1,01
PGN 11.769 -931 (-7,33) 7,55 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 25/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần An Phát Holdings 48,08%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 4,98%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 4,98%
Kallang Limited 4,87%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 1,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 06/11/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 06/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm