Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Tám 2021 11:36:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10 như sau:


Tài liệu đính kèm
  114441_-va-Ban-cao-bach.pdf