Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Tám 2021 18:43:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10 như sau:


Tài liệu đính kèm
  102212_et-qua-phan-phoi.pdf