VJC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tô Việt Thắng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 13 Tháng Bảy 2021 13:58:00

VJC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tô Việt Thắng

Tô Việt Thắng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet như sau:


Tài liệu đính kèm
 21150_o--To-Viet-Thang.pdf