Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.450 +5 (+0,37) 10,39 0,84
HEC 64.528 +128 (+0,20) 6,96 0,88
HSA 33.000 0 (0) -3,79 0,91
IPA 14.119 -81 (-0,57) 5,39 0,72
PPE 11.800 +1.000 (+9,26) 31,72 2,04
PPS 12.200 0 (0) 9,46 0,96
SDC 0 -7.200 (-100,00) 10,32 0,35
TV1 23.132 -168 (-0,72) 9,09 1,64
TV2 49.800 -60 (-1,19) 60,17 2,50
TV4 14.112 -88 (-0,62) 8,82 1,08
TVM 10.057 +357 (+3,68) 13,67 0,49
VCT 8.400 0 (0) 25,57 0
VNC 39.551 +551 (+1,41) 12,16 1,45
VQC 12.200 0 (0) 3,61 0,48
VTK 91.540 -4.860 (-5,04) 33,04 6,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 39,70%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 24,75%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 14,35%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 4,63%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 3,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 16/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/10/2023

Xem thêm