ABR: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Tư 2024 10:43:00

ABR: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt thông báo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240403_20240403-ABR-CBTT-tai-lieu-hop-DHCD-thuong-nien-2024.pdf