ABR: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024 16:40:00

ABR: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240424_20240424-ABR-CBTT-NQ-BBH-DHDCD-Thuong-nien-2024-Singed.pdf