ABR: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Mười 2023 16:31:00

ABR: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231026_20231026-ABR-CBTT-Dieu-Le-Sua-Doi.pdf