ABR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 04 Tháng Năm 2024 16:27:00

ABR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (mã CK: ABR) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240504_20240504-ABR-TB-NDKCC-tra-co-tuc-nam-2023-bang-tien.pdf