ABR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Ba 2024 18:00:00

ABR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (mã CK: ABR) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240308_20240308-ABR-TB-NDKCC-tham-du-DHDCD-TN-2024.pdf