ABR: Công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 29 Tháng Giêng 2024 15:46:00

ABR: Công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240129_20240129-ABR-NQHDQT-thong-qua-KHKD-2024.pdf