ABR: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của ABR

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 2023 10:04:00

ABR: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của ABR

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của ABR như sau:


Tài liệu đính kèm
  20231201_20231201-ABR-CBTT-ty-le-SHNN-toi-da.pdf