ABR: Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 27 Tháng Mười 2023 13:13:00

ABR: Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231027_20231027-ABR-TB-thay-doi-TLSH-nuoc-ngoai.pdf