Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 6.080 -11 (-1,77) 91,94 0,46
BMF 25.000 0 (0) 11,23 0,66
CCI 23.600 +10 (+0,42) 29,63 1,56
CNG 33.500 +80 (+2,44) 7,96 1,54
DDG 9.489 -11 (-0,12) 16,84 0,71
DVC 10.700 -1.800 (-14,40) 15,11 0,57
GAS 92.000 0 (0) 11,97 2,73
GCB 15.700 0 (0) 8,43 0,88
HFC 11.900 0 (0) 30,83 1,31
HTC 17.900 -1.300 (-6,77) 7,90 0,98
MTG 6.767 -133 (-1,93) 1,37 0,63
PCG 6.900 0 (0) 202,50 0,78
PEG 7.300 0 (0) 249,00 2,59
PGC 15.750 0 (0) 7,97 1,18
PGD 39.750 -10 (-0,25) 8,19 2,15
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 52,37%
Vũ Thị Hồng Điệp 4,96%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 4,47%
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas 1,43%
Quỹ Đầu tư Giá Trị MB Capital (MBVF) 1,26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 07/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 29/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 01/02/2023

Xem thêm