Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.620 +4 (+0,87) -36,83 0,48
BMF 11.524 +424 (+3,82) 33,52 1,09
CCI 21.100 0 (0) 10,07 1,47
CNG 34.150 +25 (+0,73) 14,76 1,98
DDG 4.316 -84 (-1,91) -1,46 0,45
DMS 8.733 +333 (+3,96) 29,36 0,83
DVC 10.100 0 (0) 31,47 0,55
GAS 81.000 +200 (+2,53) 17,28 2,74
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 6.300 0 (0) 18,44 0,80
HTC 0 -24.500 (-100,00) 8,79 1,29
MTG 9.067 -1.233 (-11,97) 50,34 0,83
PCG 6.214 -286 (-4,40) -35,76 0,77
PEG 8.600 +600 (+7,50) -115,17 3,12
PGC 15.400 -5 (-0,32) 9,90 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 52,37%
Vũ Thị Hồng Điệp 4,96%
Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 4,47%
Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 1,43%
Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 1,26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 30/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023

Xem thêm