PGC: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Mười Một 2023 17:45:00

PGC: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231106_20231106-PGC-TB-1790-NDKCC-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf