PGC: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Ba 2024 10:42:00

PGC: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240312_20230311-PGC-TB-513-ngay-dkcc-tham-du-DHCD-2024.pdf