PGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 30 Tháng Giêng 2024 16:02:00

PGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240130_20240130-PGC-Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-Cong-ty-niem-yet.pdf