PGC: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 2023 17:35:00

PGC: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần thông báo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231206_20231206-PGC-CBTT-Nghi-quyet-Bien-ban-kiem-phieu-DHCD-bat-thuong-nam-2023_signed.pdf