PGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2023 17:45:00

PGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230731_20230731-PGC-TB-so-1281-NDKCC-tra-co-tuc-con-lai-nam-2022-bang-tien.pdf