PGC: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 27 Tháng Ba 2024 11:09:00

PGC: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240327_20240327-PGC-Thong-bao-moi-hop-DHCD-nam-2024.pdf