PGC: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 18:16:00

PGC: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240329_20240329-PGC-Thong-bao-thay-doi-dia-diem-to-chuc-DHCD-nam-2024_signed.pdf