Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.940 +32 (+6,92) -39,39 0,51
BMF 11.497 -3 (-0,03) 33,44 1,08
CCI 21.100 0 (0) 10,07 1,47
CNG 34.200 +5 (+0,14) 14,79 1,99
DDG 4.398 -2 (-0,05) -1,49 0,46
DMS 8.400 -300 (-3,45) 28,24 0,80
DVC 10.100 0 (0) 31,47 0,55
GAS 81.900 +90 (+1,11) 17,47 2,77
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 6.300 0 (0) 18,44 0,80
HTC 24.600 +100 (+0,41) 8,00 1,18
MTG 10.300 +1.200 (+13,19) 57,27 0,94
PCG 0 -6.600 (-100,00) -35,76 0,77
PEG 7.740 -860 (-10,00) -103,65 2,81
PGC 15.450 +5 (+0,32) 9,93 1,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 52,37%
Vũ Thị Hồng Điệp 4,96%
Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 4,47%
Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 1,43%
Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 1,26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 30/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023

Xem thêm