Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 27.791 +1.191 (+4,48) 0 1,24
AIC 12.550 +50 (+0,40) 0 1,14
BIC 34.750 -5 (-0,14) 602,54 1,41
BLI 12.826 +626 (+5,13) 0 0,88
BMI 26.500 0 (0) 0 1,18
MIG 22.050 +5 (+0,22) 0 1,76
PGI 24.000 0 (0) 0 1,46
PTI 33.590 +90 (+0,27) -1.027.160,03 1,29
PVI 61.201 +1.801 (+3,03) 304,10 1,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50,95%
Fairfax Asia Limited 35,00%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 4,76%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 4,76%
Tôn Lâm Tùng 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 27/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm