Năm 2024 BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.570 tỷ đồng

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Hai 2024 11:26:00

Theo bản công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 mới nhất, trong năm nay, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm là 5.570 tỷ đồng.

Trong đó, mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc là 5.450 tỷ đồng , mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ 530,4 tỷ đồng (mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 540 tỷ đồng).

Năm 2024 BIC phấn đấu lọt vào Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về quy mô thị phần, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí là 1 trong 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về tỷ suất sinh lời trên thị trường.

Các chỉ tiêu hiệu quả của BIC trong năm 2023 cũng có sự bứt phá mạnh mẽ. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 580 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50% so với năm trước, hoàn thành 120% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận riêng trước thuế đạt gần 560 tỷ đồng, tăng trưởng trên 50% so với năm 2022. Đặc biệt, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE cũng tăng cao, ở mức 6,4% và 17,0%.

Như vậy so với các chỉ tiêu đã đạt được năm 2023, năm 2024 BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng hơn 10% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất hiện thấp hơn so với năm 2023, tuy nhiên, qua thực tế theo dõi kế hoạch kinh doanh của BIC trong nhiều năm qua, có thể kế hoạch lợi nhuận của BIC sẽ được các cổ đông điều chỉnh và gia tăng so với năm 2023. Được biết, dự kiến ngày 4/4 tới đây BIC sẽ tổ chức ĐHCĐ và cũng sẽ chính thức thông qua các kế hoạch kinh doanh cũng như lợi nhuận của năm 2024.

N.Lan