BIC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Hai 2024 17:51:00

BIC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK:BIC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240223_20240223-BIC-TB-so-265-ve-NDKCC-to-chuc-DHDCD-TN-nam-2024.pdf