BIC: Thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh BIC Vĩnh Phúc

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 13 Tháng Sáu 2024 11:06:00

BIC: Thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh BIC Vĩnh Phúc

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Nthay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh BIC Vĩnh Phúc như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240613_20240612-BIC-Thay-doi-dia-chi-dang-ky-kinh-doanh-BIC-Vinh-Phuc_signed.pdf