BIC: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Hai 2024 17:02:00

BIC: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240215_20240215-BIC-Thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-to-chuc-DHDCD-2024_signed.pdf