Tin tức

Công bố thông tin

BIC: Ông Phạm Đức Hậu đã bán 4.120 CP

BIC: Ông Phạm Đức Hậu đã bán 4.120 CP02:5612/12/2016

Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Hậu nắm giữ tại BIC giảm xuống còn 0 CP.


Tin ngành

Bảo hiểm phi nhân thọ “gồng mình” giữ tăng trưởng

Bảo hiểm phi nhân thọ “gồng mình” giữ tăng trưởng03:2213/07/2020

Với nhiều ngành, tăng trưởng được doanh thu giai đoạn hiện nay là “quá vui mừng”, nhưng với ngành bảo hiểm phi nhân thọ, tăng trưởng chậm cũng là vấn đề lớn.