Tin tức

Công bố thông tin

YTC: Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký mua 154.000 CP

01:58 | 28/09/2020

YTC: Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 154.000 CP