Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 17.000 0 (0) 14,18 1,40
DPR 30.000 -15 (-0,49) 14,86 0,83
DRG 6.200 0 (0) 379,95 0,59
DRI 7.052 -148 (-2,06) 7,25 1,07
DTT 23.000 0 (0) 23,00 1,47
GER 7.700 0 (0) 4,28 0,60
GVR 20.200 -60 (-2,88) 34,38 1,45
HCD 7.890 +29 (+3,81) 7,19 0,67
HII 5.400 -1 (-0,18) -20,60 0,42
HNP 20.900 0 (0) 13,50 0,79
HRC 50.000 +90 (+1,83) 147,44 2,91
IRC 7.900 0 (0) -10,08 0,79
LNC 10.000 0 (0) 91,55 0,98
NHH 21.300 -65 (-2,96) 15,74 1,12
NSG 13.000 0 (0) 40,07 1,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 54,85%
Lê Đức Long 0,71%
Đặng Thị Quỳnh Phương 0%
Phạm Thị Ngoan 0%
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 11/04/2023

Xem thêm