HII: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Tư 2023 14:02:00

HII: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần An Tiến Industries thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 22028_iem-Dang-Thi-Xue.pdf