HII: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Tư 2023 14:03:00

HII: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần An Tiến Industries công bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 22017_TL-DHDCD-TN-2023.pdf