HII: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Ba 2024 08:57:00

HII: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240320_20240319-HII-TB-so-585-ve-ngay-DKCC-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-nam-2024.pdf