HII: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu 2023 14:50:00

HII: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Công ty Cổ phần An Tiến Industries thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230630_20230630-HII-CBTT-vv-Ky-HD-voi-don-vi-kiem-toan-BCTC-nam-2023.pdf