HII: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Tư 2023 17:49:00

HII: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần An Tiến Industries thông báo biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230426_20230426-HII-BBH-va-NQ-DHDCD-TN-nam-2023.pdf