Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.050 -5 (-0,45) 11,42 0,70
BRC 14.550 +15 (+1,04) 9,24 0,92
BRR 19.000 0 (0) 15,89 1,50
DAG 2.540 -2 (-0,78) -0,77 0,45
DPR 43.300 +25 (+0,58) 18,41 1,21
DRG 9.115 -85 (-0,92) 75,12 0,83
DRI 13.335 -565 (-4,06) 12,16 1,85
DTT 20.800 0 (0) 16,82 1,27
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 33.350 +35 (+1,06) 53,13 2,38
HCD 11.350 +70 (+6,57) 7,23 0,90
HII 6.000 -4 (-0,66) 6,46 0,44
HNP 17.000 0 (0) 28,05 0,66
HRC 47.300 +275 (+6,17) 84,68 2,59
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 54,85%
Lê Đức Long 0,71%
Đặng Thị Quỳnh Phương 0%
Phạm Thị Ngoan 0%
Nguyễn Việt Dũng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023

Xem thêm