Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 71.500 +50 (+0,70) 9,60 2,70
HLS 10.500 0 (0) 6,38 0,83
NAG 11.981 +281 (+2,40) 12,77 0,91
PAC 55.400 0 (0) 22,03 2,71
PHN 0 -70.800 (-100,00) 8,54 3,05
TGP 4.500 -100 (-2,17) 32,18 0,37
TIE 4.925 +325 (+7,07) -1,03 0,47
TSB 50.703 +203 (+0,40) 52,52 4,35
TYA 10.700 -30 (-2,72) 22,23 0,66
VBH 13.050 +1.450 (+12,50) 19,60 1,50
VTB 11.200 +35 (+3,22) 10,52 0,64
VTH 7.650 -50 (-0,65) 6,72 0,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa 51,00%
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa 27,28%
NEMIC LAMBDA Co. 1,00%
Nguyễn Văn Thành 0,81%
Trần Thị Kiều Oanh 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/02/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 14/02/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/02/2020

Xem thêm