Tin tức


Tình hình kinh doanh

VBH: Báo cáo tài chính năm 2020

VBH: Báo cáo tài chính năm 202008:5901/03/2021

VBH: Báo cáo tài chính năm 2020

Tin ngành

Đại điện Samsung tiết lộ lý do lựa chọn từng địa điểm đặt nhà máy ở Việt Nam

Đại điện Samsung tiết lộ lý do lựa chọn từng địa điểm đặt nhà máy ở Việt Nam09:3930/10/2020

Kể từ nhà máy đầu tiên được dầu tư vào năm 2008 ở Bắc Ninh cho đến nhà máy thứ ba vào năm 2015 ở TP.HCM, tất cả đều có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển của Samsung