Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 72.000 0 (0) 9,66 2,72
HLS 10.500 0 (0) 6,38 0,83
NAG 11.627 -173 (-1,47) 12,55 0,90
PAC 53.600 +60 (+1,13) 21,32 2,62
PHN 0 -70.100 (-100,00) 8,45 3,02
TGP 4.600 0 (0) 32,90 0,38
TIE 5.000 0 (0) -1,04 0,48
TSB 49.634 +134 (+0,27) 52,00 4,31
TYA 10.800 0 (0) 22,44 0,67
VBH 13.600 +800 (+6,25) 20,43 1,57
VTB 11.200 0 (0) 10,52 0,64
VTH 7.416 -684 (-8,44) 6,45 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa 51,00%
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa 27,28%
NEMIC LAMBDA Co. 1,00%
Nguyễn Văn Thành 0,81%
Trần Thị Kiều Oanh 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/02/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 14/02/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/02/2020

Xem thêm