Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 20.873 -727 (-3,37) 7,53 1,19
BAB 0 -22.500 (-100,00) 22,46 1,86
BVB 19.801 -1.499 (-7,04) 18,86 1,57
KLB 25.706 -1.194 (-4,44) 13,76 1,82
MSB 25.900 0 (0) 9,56 1,82
NAB 18.970 -730 (-3,71) 5,98 1,26
NVB 0 -33.900 (-100,00) 87,37 2,87
OCB 25.550 +5 (+0,19) 7,72 1,37
PGB 29.087 -1.413 (-4,63) 30,90 2,11
SGB 17.547 -953 (-5,15) 47,94 1,43
SHB 21.250 -75 (-3,40) 9,83 1,55
SSB 38.100 -50 (-1,29) 20,84 3,20
STB 33.950 +135 (+4,14) 18,18 1,91
TCB 48.800 +20 (+0,41) 9,82 1,94
TPB 39.200 -100 (-2,48) 12,37 1,84
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T 12,53%
Đỗ Quang Hiển 3,45%
Đỗ Vinh Quang 3,43%
Đỗ Thị Thu Hà 2,38%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 1,86%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 29/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 25/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 25/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/03/2021

Xem thêm