Tin tức

Tin cho nhà đầu tư

SHB khoá room ngoại để chuẩn bị chào bán cổ phiếu

SHB khoá room ngoại để chuẩn bị chào bán cổ phiếu03:2012/08/2021

Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB được tạm khóa ở mức 10% nhằm thực hiện phương án chào bán, phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.


Tin ngành

Cổ phiếu ngân hàng liệu còn động lực?

Cổ phiếu ngân hàng liệu còn động lực?09:0027/06/2021

Nhiều ngân hàng thông báo chia cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn trong thời gian tới.