SHB: CBTT đường dẫn Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 16:26:00

SHB: CBTT đường dẫn Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo đường dẫn Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240403-SHB-Cong-bo-link-tai-lieu-hop-DHDCD2024.pdf