SHB: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán thay đổi lần thứ 17

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Tư 2024 14:28:00

SHB: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán thay đổi lần thứ 17

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán thay đổi lần thứ 17 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240408_20240405-SHB-CBTT-thay-doi-Giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan_0001.pdf