SHB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 11:37:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã CK:SHB) như sau:

Các tập tin đính kèm

20240228_20240227 - SHB - TB DKCC ve to chuc DHDCD thuong nien nam 2024.pdf