Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.434 -66 (-0,78) 73,46 0,64
ACB 29.650 +20 (+0,67) 7,28 1,54
BAB 12.414 -86 (-0,69) 13,39 1,01
BID 49.100 +20 (+0,40) 12,78 2,17
BVB 12.186 +186 (+1,55) 66,91 1,03
CTG 32.200 -20 (-0,61) 8,58 1,32
EIB 18.750 -5 (-0,26) 16,35 1,42
HDB 24.150 +35 (+1,47) 6,30 1,41
KLB 11.835 +135 (+1,15) 7,34 0,72
LPB 25.050 +160 (+6,82) 8,60 1,76
MBB 22.600 +15 (+0,66) 5,85 1,17
MSB 14.350 +5 (+0,34) 6,21 0,89
NAB 16.000 -5 (-0,31) 6,02 1,06
NVB 9.726 -74 (-0,76) -7,54 1,07
OCB 14.700 +15 (+1,03) 6,95 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T 10,00%
Đỗ Vinh Quang 2,96%
Đỗ Thị Thu Hà 2,06%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 1,48%
Market Vectors Vietnam ETF (VNM) 0,96%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 08/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 24/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/01/2024

Xem thêm