Tin tức


Tin ngành

Muốn lớn, doanh nghiệp mía đường phải “cai sữa” bảo hộ

Muốn lớn, doanh nghiệp mía đường phải “cai sữa” bảo hộ09:3821/12/2017

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường đến năm 2022, thay vì sẽ thực hiện từ đầu năm 2018 như cam kết trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN(ATIGA). Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng không nên tiếp tục bảo hộ, phải để DN“tự lớn”. Điều quan trọng là DN phải đầu tư cho vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất trồng mía, hợp tác với người trồng mía trên cơ sở hai bên cùng có lợi.